Методична робота

Вчитель — це та людина, що постійно вчиться. Не може вчитель навчити учнів, якщо сам забув, як це робиться. index

Упродовж 11-річної роботи в школі мене, як і багатьох моїх колег, цікавлять питання: як пожвавити урок, підвищити його ефективність, активізувати розумову діяльність учнів, бажання вивчати те, що здається непотрібним? Викликати у дітей інтерес до предмета, навіть у досвідченого, талановитого вчителя — праця не одного дня.

Мета вчительської діяльності полягає в тому, щоб помітити і розвити творчий початок, талант кожного учня, ті здібності, які потрібні йому і суспільству.

Провідною ідеєю педагогічного досвіду вважаю формування активної, комунікабельної особистості, здатної до самоосвіти, самовизначення, самореалізації і мобільної адаптації в мінливих умовах сучасності. Саме тому не тільки навчаю дітей самостійно мислити, переводячи знання в переконання, але й розвиваю в учнів творче відношення до будь-якого виду діяльності, потребу в самореалізації. Кожен із них має право на індивідуальну активну життєву позицію, позитивний погляд на життя й обов’язкову відповідальність перед собою і суспільством за результати своєї праці.

Однак, реалізація цієї місії в межах традиційної, нормативної педагогічної діяльності є дуже проблематичною. Це зумовлює зростання інтересу до педагогічних інновацій.

Одним із методів, що здобув широке розповсюдження останнім часом у навчанні, є метод проектів. І хоча цей метод не новий, але, завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань з їх практичним застосуванням для розв’язання конкретних проблем, метод проектів є інтегрованим компонентом системи сучасної освіти.

Метод проектів відрізняється від інших проблемних методів тим, що в результаті пошукової, дослідницької, креативної діяльності учні не тільки підходять до вирішення поставленої проблеми, але й створюють конкретний реальний продукт, який сприяє чіткому узагальненню результатів учнівської діяльності.

Використовуючи проектну технологію, вчитель допомагає зрозуміти учням, навіщо їм потрібні знання та де і як їх застосовувати. А це означає, що в майбутньому учні розвинуть здатність долати життєві труднощі, самостійно приймати рішення, тобто накопичать певний життєвий досвід.

Метод проектів достатньо різноманітний і надає вчителю великий простір для організації навчального процесу та позаурочної діяльності. Цей метод я застосовую у поєднанні з іншими формами і методами роботи: інтерактивні методи, тестові технології, особистісно-орієнтоване навчання, ігрові форми роботи, хімічний експеримент, комп’ютерні і мережеві технології. Лише у гармонійному поєднанні різноманітних форм і методів активізації пізнавальної діяльності учнів я бачу сучасний урок.

Впровадження методу проектів на уроках хімії

Методичні розробки циклу уроків з теми «Розчини» з виконанням проекту «Вода-безцінне багатство»

Урок 3  Урок 4  Урок 5  Урок 6  Урок 7

Опис системи роботи

Проект учня 9 кл Вода-безцінне багатство

Організація проекту Будівельні матеріали

Презентація проекту Хімія в нашому житті

Методичний матеріал для проведення уроків хімії у 7-му класі

к.р. І семестр 7 клас

К р ІІ семестр 7 клас

Самост робота Хімічні реакції 7 кл

Урок Фізичні та хімічні явища

Методичний матеріал для проведення уроків хімії у 8-му класі

До № 2 8 клас Діагностичний тест

До № 5 8 клас Тестові завдання на розрахунок молярної маси речовин

До № 7 8 клас Картки з формулами Молярний обєм

До № 11 8 клас Схема класифікація неорганічних речовин

До № 12 8 клас Таблиця оксидів

До № 16 Тести на оксиди 8 клас

До № 19 Тести на кислоти 8 клас

До № 31 К.Р. І семестр 8 клас

До № 53 8 клас К.Р. Періодичний закон і Будова атома 2014

До № 67 Контрольна робота 8 клас Хімічний зв’язок

Методичний матеріал для проведення уроків хімії в 9-му класі

До № 15 Таблиця якісних реакцій

Письмова робота з теми Розчини 9 клас

Самостійна_робота_9_клас_Хімічні_реакції

Письмова контрольна робота 9 клас Органічні сполуки

 

Добавить комментарий